Wat wil Wilders teken de petitie tegen de PVV
 
Vreemdelingenhaat is het uiten van op afkomst, ras of godsdienst gebaseerde haatgevoelens. Bij aanzetten tot haat wordt een tweedeling tussen bevolkingsgroepen geschetst.
Zie definities en wetten.

 

 

 

Wilders zaait haat

"De demografische samenstelling van de bevolking is het grootste probleem van Nederland. Ik heb het over wat er naar Nederland komt en wat zich hier voortplant. Als je naar de cijfers kijkt en de ontwikkeling daarin… Moslims zullen van de grote steden naar het platteland trekken."
Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

"De omgang met de islam en moslims in ons land moet dus minder vrijblijvend worden. (..) De analyse is helder, we hebben een groot probleem met de islam, ook in Nederland. (..) Immigratie uit islamitische landen moet worden verboden. We moeten leren intolerant te zijn tegen de intoleranten, op straat, in de moskee en in de rechtbank. We moeten haat en geweld van terroristen beantwoorden met uitsluiting en intolerantie en laten zien wie de baas is in Nederland."
Geert Wilders, NRC Handelsblad, Opinie, P 07, 22 juli 2005

"We moeten de tsunami van de islamisering stoppen." En: "Van die tsunami van een ons wezensvreemde cultuur die hier steeds dominanter wordt. Daar moet een halt aan worden toegeroepen."
Geert Wilders Interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

"Ik ben hier gekomen om te waarschuwen voor een ander gevaar, de islam. De islam doet zich voor als een religie maar ondertussen heeft het een ander doel; overheersing van de wereld, een heilige oorlog, de sharia en het einde van de scheiding tussen kerk en staat. Het is geen religie het is een politieke ideologie. Het eist je respect maar heeft geen respect voor jou."
Geert Wilders' geplande speech in London, PVV-website,
12 februari 2009

"De islam zal bij een continuering van het huidige wanbeleid het Westen overwinnen en overheersen. Maar dat gebeurt niet zolang ik hier ook maar iets voor het zeggen heb!"
Geert Wilders op GeenStijl, 23 januari 2007

"De eerste islamitische invasie werd na de verovering van Spanje, Portugal en het zuiden van Frankrijk in het jaar 732 gestopt bij Poitiers en de tweede invasiepoging door de Ottomaanse Turken werd voor de poorten van Wenen gekeerd toen ze daar in 1683 gelukkig de pan in werden gehakt." "… het aantal islamieten in ieder Europees land neemt meer dan zorgwekkende vormen aan." "De PVV zal zich met man en macht verzetten tegen deze derde islamitische invasiepoging."
Geert Wilders op GeenStijl, 6 februari 2007

"Maar ik wil niet dat er meer moslims in Nederland komen, ik wil liever dat het er minder worden. Dus wil ik de grenzen voor migranten uit moslimlanden dichtgooien. Bovendien wil ik moslims aanmoedigen om Nederland vrijwillig te verlaten. De demografische ontwikkeling moet zo worden, dat de kans klein is dat er weer twee in het kabinet komen. Er is nu teveel islam in Nederland."
Geert Wilders, NRC Handelsblad, 24 februari 2007

"Die [politici] hebben lak aan de belangen van de Nederlandse burger en meewerken aan de transformatie van Nederland in Nederabië als provincie van de islamitische superstaat Eurabië."
Geert Wilders, Volkskrant, 8 augustus 2007

"De islam is een 'wezensvreemde cultuur' die nergens dominant mag worden", vindt hij. (..) "Genoeg is genoeg. We moeten ons niet verkopen aan de islamitische cultuur en de ellende die dat met zich meebrengt".
Geert Wilders, Website PVV en AD, 17 augustus 2007

"Waarom dringt hij [Balkenende] ons onderwerping op? Waar ging het mis met de christelijke normen en waarden van onze premier? Wanneer bedacht hij dat het maar beter was om te capituleren voor de allesoverheersende en allesvernietigende ideologie van de Islam?"
Uitspraak Fleur Agema op de website PVV, maart 2008

"The Jihad against Israel is the Jihad against the West." (..) "we are here today to voice our concern of the growing islamisation of the West. We do it in this city, the city of David, the city that, together with Rome and Athens, symbolises our ancient heritage." (..) "We all carry Jerusalem in our blood, in our genes."
Toespraak van Geert Wilders in Jeruzalem op PVV-website,
14 december 2008

"Moslims willen dat u ruimte geeft aan de islam, maar de islam biedt geen ruimte aan u. Van de overheid moet u respect hebben voor de islam, maar de islam heeft geen enkel respect voor u. De islam wil overheersen en is uit op de vernietiging van onze Westerse beschaving. In 1945 werd in Europa het nazisme overwonnen. In 1989 werd in Europa het communisme overwonnen. Nu moet de islamitische ideologie worden overwonnen. Stop de islamisering. Verdedig onze vrijheid."
Film Fitna van Geert Wilders e.a., 27 maart 2008

"Je kan intolerantie alleen met intolerantie beantwoorden, het is niet anders, vrienden. Dat is misschien niet prettig, niet politiek correct. Maar als je niet wilt dat je zelf wordt opgegeten, zal je toch de ander moeten opeten."
Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

"De islam infiltreert Nederland, nee het hele westen." "Niet alleen Israël voert een existentiële strijd, ook Europa"
Geert Wilders, NRC, 24 mei 2008

Deze website is een initiatief van stichting Nederland Bekent Kleur. Steun de antiracismeorganisatie met een gift op giro 5058 van Nederland Bekent Kleur in Amsterdam. Of doneer hier online met iDEAL of Creditcard.


 
 
home