Wat wil Wilders teken de petitie tegen de PVV
 
Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid tussen mensen of groepen.
Zie definities en wetten.

 

 

 

Wilders discrimineert moslims

"Ik wil een nieuw artikel 1, waarin de Leitkultur van het Westen wordt verwoord. Er mogen van mij in Nederland best joodse en christelijke scholen bestaan, maar geen islamitische scholen."
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

"Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland."
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008

"We moeten de immigratie van moslims stoppen."
Geert Wilders De Limburger, 4 september 2004

"Ik wil moskeeën afbreken…" (..) "Ik ga er als eerste met cement en stenen heen om die moskeeën dicht te metselen”.
Geert Wilders De Limburger, 4 september 2004

"Artikel 23 van de grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden."
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005

"We lijden in dit land aan een gelijkheidssyndroom. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. De islam is een ongelijk geval (..) Daarom behandelen we de islam anders. Ik wil niet toegeven aan een cultuur die ons wezensvreemd is. Geen islamonderwijs dus. Dat is het principe."
Geert Wilders, De Volkskrant, 13 maart 2005

"Niet alleen respect voor de wet maar ook respect voor de waarden (is fundamenteel aan de Nederlandse samenleving), met wellicht een uitzondering, ik geloof dat mensen wiens enig doel het is, om alles waar wij voor staan kapot te maken, ons wettelijk systeem om willen zetten in bijvoorbeeld Sharia en Islamitische wetgeving en onze democratie willen vervangen met iets anders, mensen die ook geweld willen gebruiken om hun islamo-fascistische doeleinden te bereiken, die mensen verdienen volgens mij niet dezelfde rechten onder de grondwet."
Geert Wilders, BBC-Hardtalk interview, 22 maart 2006

"Zo lang niet duidelijk is dat de Nederlandse moslimgemeenschap de orde en spelregels van de Nederlandse rechtsstaat van harte accepteert, ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen."
Klare Wijn (partijprogramma PVV), 31 maart 2006

"We willen genoeg. De grenzen dicht, geen islamieten meer Nederland in, veel moslims Nederland uit, denaturalisatie van islamitische criminelen…"
Geert Wilders, interview in De Pers, 13 februari 2007

"Ik zou niet graag willen dat een groeiend aantal mensen, wellicht in de toekomst een meerderheid, van de bevolking of van het kabinet uit moslims bestaat".
Geert Wilders, NOVA, 28 februari 2007

"De Tweede Kamer verzoekt de regering een immigratiestop in te voeren voor migranten uit moslimlanden, geen nieuwe moskeeën meer toe te staan, alle islamitische scholen te sluiten, de boerka te verbieden en criminele moslims – indien nodig na denaturalisatie – het land uit te zetten."
PVV Tweede-Kamermotie, 30 800 VI Vaststelling van de begrotingsstaten Nr. 127, 6 september 2007

“Stuur de moslims die problemen veroorzaken het land uit, met familie en al."
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

"Voer onmiddellijk een totale immigratiestop in voor mensen uit moslimlanden". "sluit alle islamitische scholen, die scholen waar apartheid heerst".
PVV-inbreng Algemene Politieke Beschouwingen,
19 september 2007

"Artikel 23 van de Nederlandse grondwet, waarin staat dat iedere groep in Nederland eigenscholen mag oprichten, moet komen te vervallen voor moslims." "Ik ben een warm pleitbezorger voor de vrijheid van onderwijs, maar niet voor islamitische scholen"
Martin Bosma in De Morgen, 2 oktober 2008

"Maximaal helft van elke straat allochtoon" (..) "Geen migranten uit moslimlanden er bij, criminele Antillianen en Marokkanen het land uit en mensen die de wet aan de laars lappen keihard straffen. Ik ga een stapje verder dan Leefbaar.''
Geert Wilders interview in AD, zaterdag 7 maart 2009

"Maar als je ook maar dénkt aan invoeren van de sharia, het meppen van homo´s, als je ook maar één millimeter over de schreef gaat, dan pakken we je op en gooien je het land uit!"
Geert Wilders op een partijbijeenkomst van de PVV,
Binnenlands Bestuur, 29 mei 2009
.

"But if you indeed start committing crimes, become violent or want to install Sharia or play Jihad or anything like that, we believe that there is no room for you in the Netherlands."
Geert Wilders ABC Sydney interview op de PVV-website,
25 juni 2009

"Als je een misdaad begaat, als je begint te denken over jihad en sharia, dan is er maar één oplossing: dan sturen we je dezelfde dag nog weg, dan kun je je koffers pakken en we zullen je je nationaliteit ontnemen". Op de vraag van de interviewer hoeveel van de moslims in Europa de door Wilders geschetste problemen vertegenwoordigen, zegt hij: "Miljoenen. Tientallen miljoenen."
Geert Wilders in een interview met de Deense televisie,
13 juni 2009

Deze website is een initiatief van stichting Nederland Bekent Kleur. Steun de antiracismeorganisatie met een gift op giro 5058 van Nederland Bekent Kleur in Amsterdam. Of doneer hier online met iDEAL of Creditcard.


 
 
home