Wat wil Wilders teken de petitie tegen de PVV
 
Discriminatie is het maken van ongeoorloofd onderscheid tussen mensen of groepen.
Zie definities en wetten.

 

 

 

Wilders discrimineert allochtonen

Wat is het eerste dat u verandert als u het morgen voor het zeggen krijgt in Nederland? "De grenzen gaan nog diezelfde dag dicht voor alle niet-westerse allochtonen."
Geert Wilders, interview in de Volkskrant, 7 oktober 2006

"Wanneer meer mensen langer door moeten werken, zijn in de ogen van de PVV eerst de Turken en Marokkanen aan de beurt: In de leeftijd 55-64 werkt nog geen 10% van hen. Het is onaanvaardbaar de werkende Nederlanders daar de rekening voor te laten betalen door hen tot hun 67e te laten doorwerken, waarbij de pensioenopbouw zelfs wordt beperkt."
Reactie PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008

"Interviewer: Meent u bijvoorbeeld, dat het feit dat steden als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, spoedig als het niet nu al het geval is, in de meerderheid niet-blank zijn, onacceptabel is voor Nederland? Wilders: “Natuurlijk is dat onacceptabel."
Geert Wilders, BBC-Hardtalk interview, 22 maart 2006

"Ook stelt de Groep Wilders voor de Wet op het Nederlanderschap zo te wijzigen dat genaturaliseerden hun Nederlandse nationaliteit verliezen en worden uitgezet indien zij de Nederlandse taal niet alsnog leren, in criminaliteit vervallen dan wel veroordeelt (sic) worden wegens handelingen in strijd met de openbare orde."
Eerste reactie Groep Wilders op de Miljoenennota, op www.geertwilders.nl,
21 september 2004

Zolang men geen Nederlander is kan geen beroep worden gedaan op sociale zekerheid."
Onafhankelijkheidsverklaring Groep Wilders, 13 maart 2005

"De immigratie uit niet-westerse landen moet de komende jaren geheel worden verboden."
Geert Wilders, NRC Handelsblad opinie, 22 juli 2005

"Strengere sancties tegen geweld in het algemeen en in het bijzonder tegen geweld dat in toenemende door Marokkaanse jongeren wordt gepleegd, waarbij te denken valt aan uitzetting en denaturalisatie voor recidivisten."
Geert Wilders, NRC Handelsblad, Opinie, 20 juni 2006

"Ik ontzeg niemand een gezinsleven. Ook niet-westerse allochtonen niet. Ze mogen trouwen, ze mogen samenwonen. Alleen niet in Nederland."
Geert Wilders, Volkskrant, 7 oktober 2006

Zolang de beoogd PvdA-staatssecretarissen Ahmed Aboutaleb en Nebahat Albayrak een dubbele nationaliteit hebben, mogen ze niet toetreden tot het nieuwe kabinet. Dat vindt Geert Wilders. "Een minister of staatssecretaris kan geen twee petten op hebben." Wilders vindt het principieel onjuist dat bewindslieden een dubbele nationaliteit hebben, zegt hij tegen Elsevier.nl.
Geert Wilders, website Elsevier 15 februari 2007

"Ministers en staatssecretarissen mogen geen twee nationaliteiten hebben".
Geert Wilders, NOVA, 28 februari 2007

"Niet-westerse allochtonen met een dubbele nationaliteit, die zich schuldig maken aan misdaad, zoals die vele Marokkaanse straatterroristen die grote delen van Nederland onveilig maken, die moeten hun Nederlandse paspoort inleveren en gaan het land uit. ."
Geert Wilders, Zendtijd voor politieke partijen PVV,
10 februari 2008

"Bent u met mij van mening dat wanneer kinderen van allochtone ouders bij voortduring de boel verzieken en met politie en justitie in aanraking komen, het gezin moet worden gedenaturaliseerd en uitgezet?"
PVV-Kamerlid Fleur Agema, Vrij Nederland, 8 maart 2008

"Maatregelen om de massa-immigratie te stoppen, remigratie te bevorderen en de grote mate van inactiviteit onder allochtonen te keren worden niet genomen. Jan en Annie betalen voor Achmed en Fatima. Nederland moet kiezen: immigratieland of verzorgingsstaat."
Reactie van de PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008

"Voor de PVV is duidelijk wie er uit de luie stoel moeten komen en wie na een hard werkend leven erin mogen plaatsnemen. Voor de PVV is duidelijk dat Nederland geen immigratieland moet zijn; alleen dan kan de verzorgingsstaat overeind blijven voor wie daar tijdens en na een hardwerkend bestaan recht op heeft."
Reactie PVV op rapport van de commissie Bakker, 2 juli 2008

"Ik denk wel eens: in het vliegtuig wordt ze al geleerd: jij stemme op Wouter Bos, hij jou geve uitkering. Maar wie betaalt de rekening? Wie betaalt die honderd miljard? Dat zijn de mensen die Nederland hebben opgebouwd, de mensen die hard werken, de mensen die keurig sparen en netjes hun belasting betalen. De gewone Nederlander die het niet cadeau krijgt. Henk en Ingrid betalen voor Mohammed en Fatima."
Geert Wilders tijdens Algemeen Politieke Beschouwingen, 18 september 2008
(op pvv.nl)

"Dhr. Aboutaleb kan beter burgemeester worden van Rabat in Marokko in plaats van Rotterdam. Met hem als burgervader is Rotterdam Rabat aan de Maas", betoogt Geert Wilders."Een Marokkaan als burgemeester van de tweede stad in Nederland is net zo gek als een Nederlander als burgemeester van Mekka. Het Kabinet mag dhr. Aboutaleb, die immers ook Marokkaan is, niet benoemen als burgemeester van Rotterdam. Nog even en we krijgen een imam
als aartsbisschop. Dit is gekkenwerk", aldus de PVV-leider.
Persbericht PVV, 17 oktober2008

"Aanleiding is een voorstel van de PVV om Marokkaanse probleemjongeren samen met hun ouders het land uit te zetten als ze een misdrijf plegen. Dat vinden de andere partijen discriminatie omdat er voor autochtonen geen soortgelijke regeling wordt voorgesteld."
RTL nieuws.nl over PVV-Kamerlid Fritsma, 3 december 2008

"Hij [Wilders] verklaart dat, als het aan de PVV ligt, in de toekomst geen straat of wijk meer in meerderheid uit allochtonen bestaat."
Persbericht PVV, 7 maart 2009

"Deelt u de mening dat het zeer onwenselijk is dat mogelijk al in 2012 een meerderheid van niet-westerse allochtonen in Rotterdam zal bestaan, dit gelet op de grote problemen die aan deze groep verbonden zijn op het gebied van criminaliteit, uitkeringsafhankelijkheid en integratie? Zo neen, waarom niet?" (..) "Welke maatregelen wilt u nemen om te voorkomen dat autochtonen op korte termijn een minderheid zullen vormen in Rotterdam?"
Kamervragen PVV gepubliceerd op de PVV-website, 5 mei 2009

Deze website is een initiatief van stichting Nederland Bekent Kleur. Steun de antiracismeorganisatie met een gift op giro 5058 van Nederland Bekent Kleur in Amsterdam. Of doneer hier online met iDEAL of Creditcard.


 
 
home