Wat wil Wilders teken de petitie tegen de PVV
 
Racisme is een etnische groep superieur verklaren ten opzichte van andere groepen. Dit kan op basis van biologische verschillen of het tegenover elkaar plaatsen van culturen.
Zie definities en verdragen
.

 

 

 

Wilders wil racisme

"Nieuw artikel 1 van de grondwet: Christelijk / joods / humanistische cultuur moet in Nederland dominant blijven."
Verkiezingspamflet PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen van 25 augustus 2006

"Waarom durven wij niet te zeggen dat moslims zich aan ons moeten aanpassen, omdat onze normen en waarden nu eenmaal van een hoger, beter, prettiger en humaner beschavingsniveau zijn? Niks integratie, assimilatie! En laat daarna de hoofddoekjes maar wapperen op het Malieveld. Ik lust ze rauw."
Geert Wilders, HP/De Tijd, 6 februari 2004

"Iedere niet-westerse allochtoon moet een assimilatiecontract tekenen. Daarin staat precies wat je wel en niet mag doen. Als je daar niet aan voldoet, moet je het land verlaten."
Geert Wilders, Volkskrant, 7 oktober 2006

"De Nederlandse cultuur is duizend keer beter dan de islam."
Geert Wilders, De Spits, 9 november 2006

"Het [is] volstrekt onwenselijk dat Amsterdam maar liefst 177 nationaliteiten telt".
Geert Wilders, AT5 (n.a.v. Kamervragen PVV),
22 augustus 2007

"…onze cultuur [is] een betere dan die van veel immigranten."
Geert Wilders, HP/De Tijd, 12 december 2007

"De Partij voor de Vrijheid heeft bijna alle Haagse ministeries gevraagd uit te rekenen hoeveel geld ze precies uitgeven aan (niet-westerse) allochtonen. Van de fiscus wil de PVV´er bijvoorbeeld weten hoeveel minder allochtonen aan belasting betalen ten opzichte van oorspronkelijke Nederlanders. Fritsma wil van het ministerie van Verkeer en Waterstaat weten "welk deel van de aan Verkeer en Waterstaat gerelateerde kosten toe te rekenen zijn aan niet-westerse allochtonen".
Trouw over Kamervragen PVV-er Fritsma, 23 juli 2009

"…migranten bestaan, en hun hypothetische afwezigheid binnen de Nederlandse realiteit mag dan wel mijn Utopia zijn, maar is niet realistisch."
Geert Wilders in interview met DPA, 3 januari 2008

"Beseft u dat door het inrichten van stemlokalen in moskeeën mensen in zekere zin gedwongen worden om deze gebouwen te betreden om hun stem uit te brengen, ook wanneer zij niets met de barbaarse islamitische ideologie te maken wensen te hebben" (..) "Deelt u tevens de mening dat hier sprake is van een geheel andere situatie dan wanneer een stemlokaal wordt ingericht in een kerkgebouw, daar een kerk geen symbool is van een kwaadaardige totalitaire ideologie, maar van een religie die al vele honderden jaren deel uitmaakt van onze westerse cultuur en daar mede de basis van vormt?"
Kamervragen PVV-Kamerleden Fritsma en Brinkman, PVV-website,
28 mei 2009

"Ik geloof niet dat Culturen gelijkwaardig zijn. Onze cultuur is veel beter dan de achterlijke islamitische cultuur."
Geert Wilders, Fox News channel, 25 januari 2008

"De profeet Mohammed is een enge duivel die we in Nederland niet moeten aanbidden. Niet uit haat, maar uit trots en zelfbehoud van onze Nederlandse identiteit en onze westerse waarden, verdedig ik een immigratiestop uit islamitische landen."
Geert Wilders, Het Nieuwsblad (Vlaams), 9 februari 2008

"…moslims moeten op het gebied van de zorg de normen en waarden van onze dominant joodschristelijke cultuur worden bijgebracht"
PVV-Kamerlid Fleur Agema, Vrij Nederland, 8 maart 2008

"Palestijnen die op dit moment in de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever wonen, zouden zeer wel naar de andere kant van de Jordaan kunnen gaan - naar Jordanië of andere gebieden. Daar is ruimte en plaats genoeg en er wonen ook al veel Palestijnen." U bent ook nog voor etnische zuivering? Wilders: "Dat is geen etnische zuivering. Israël kan met recht aanspraak maken op dat gebied.”
Geert Wilders in De Standaard, 28 juni 2008

"De moslims hangen [in 2020] in ieder geval onze normen en waarden aan. (..) Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet."
Geert Wilders, interview in De Volkskrant, 7 oktober 2006

Maar, zegt Fritsma om uit te leggen dat het allemaal niet zo erg is: hij denkt dat er maar één of hooguit twee vliegtuigen vol met Marokkanen teruggestuurd hoeven te worden. "Dan heeft de rest hier zijn lesje wel geleerd", zegt Fritsma pedagogisch.
PVV-Kamerlid Fritsma, NRC, 3 oktober 2008

"Hoe dominanter de islamitische cultuur in Nederland wordt hoe verder we af zullen draaien van alles wat te maken heeft met vrijheid, tolerantie en gelijkheid. Omdat de islam in tegenstelling tot andere religies niets anders zal accepteren dan de islam." "De samenleving zal dan veranderen ten negatieve. Het is geen 'clash of civilizations', maar een botsing tussen cultuur en barbarisme en achterlijkheid."
Geert Wilders in interview Nu.nl, 11 september 2008

Deze website is een initiatief van stichting Nederland Bekent Kleur. Steun de antiracismeorganisatie met een gift op giro 5058 van Nederland Bekent Kleur in Amsterdam. Of doneer hier online met iDEAL of Creditcard.

 


 
 
home