Wat wil Wilders home Petitie strafzaak Wilders
 

English

Strafzaak Wilders in 10 punten

We zetten hier in tien punten nog eens op een rij waar het om gaat in de strafzaak (2010) tegen PVV-leider Wilders.

1. Het gaat om discriminatie van moslims, allochtonen en Marokkanen
Wilders wordt in de lopende strafzaak verdacht van groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie tegen moslims, niet-westerse allochtonen en Marokkanen op basis van hun geloof én ras (afkomst).

2. De vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt
Het publieke debat wordt volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens begrensd door het respect dat een ieder moet hebben voor anderen. Een onbeperkt recht op vrijheid van meningsuiting bestaat ook in Nederland niet. Bekende voorbeelden van strafbare uitingen zijn laster, smaad en belediging (van bijvoorbeeld agenten). Ook het beledigen van bevolkingsgroepen en aanzetten tot haat en discriminatie zijn strafbaar gesteld. Dat staat in artikel 137 van het wetboek. Dat artikel is bedoeld om minderheden te beschermen tegen discriminatie. Nederland heeft zich hier internationaal toe verplicht.

3. Kritiek op een religie (islam) is niet strafbaar, discriminatie wel
De uitlatingen van Wilders richten zich niet zozeer op de islam, maar op de personen die dat geloof aanhangen (grenzen dicht, kopvoddentax, stemvee, etc.). Wilders is gedagvaard voor aanzetten tot haat en discriminatie van moslims, niet-Westerse allochtonen en Marokkanen. Hij is niet aangeklaagd voor godslastering. En het is in Nederland (terecht) ook niet strafbaar om kritiek te leveren op een godsdienst (bijvoorbeeld de islam).

4. De strafzaak tegen Wilders leidt niet tot zetelwinst voor de PVV
Het doel van de strafzaak tegen Wilders is de bestrijding van discriminatie. De strafzaak leidt niet tot verhoogde populariteit van de PVV. Het ANP berichtte in april 2011: "De rechtszaak tegen PVV-leider Geert Wilders lijkt zijn partij geen goed te doen in de peilingen. De gedoogpartij staat in de politieke barometer donderdag op 24 zetels, twee minder dan twee weken geleden". Wilders stond bij zijn vertrek uit de VVD in november 2004 ook al op 24 zetels in de peilingen. De strafzaak heeft dus niet tot zetelwinst in de peilingen geleid. Ook bij verkiezingen is geen positief effect merkbaar. Sinds de Europese verkiezingen in 2009 verloor de PVV in totaal vijf procent van zijn kiezers bij twee verkiezingen, terwijl de strafzaak liep.

5. Wilders wordt aangeklaagd door de staat (niet door benadeelde partijen)
Wilders wordt in deze strafzaak aangeklaagd door de staat, het openbaar ministerie. De officieren van justitie zijn dus de aanklagers, de benadeelde partijen zijn niet de aanklagers. De benadeelde minderhedenorganisaties zijn in deze strafzaak betrokken omdat ze in juridische zin "slachtoffer" zijn van Wilders' uitspraken.
Iedere burger of organisatie in Nederland heeft het recht zich als benadeelde partij te melden in een strafzaak. Mr. Pestman en prof. Prakken van Bohler-Advocaten vertegenwoordigen de vier minderhedenorganisaties (HTIB, MAAPP, LBM en NBK) en enkele Marokkaans-Nederlandse vrouwen. Ze opereren onafhankelijk van andere advocaten en benadeelde partijen die zich ook gemeld hebben in deze strafzaak.

6. Naast een (taak)straf kan de rechter ook schadevergoeding opleggen
Minderheden ondervinden dagelijks de gevolgen van de discriminerende uitlatingen van Wilders. Talloze binnen- en buitenlandse onderzoeken tonen aan dat de positie van niet-westerse allochtonen en moslims in Nederland de laatste jaren is verslechterd. De uitlatingen van Wilders hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. De benadeelde minderheden eisen daarom een symbolische schadevergoeding van één euro van Wilders. De rechter kan daarnaast een straf opleggen aan Wilders conform de wet. De maximale straf is een jaar gevangenisstraf. Maar in vergelijkbare gevallen zijn vaak boetes of taakstraffen opgelegd.

7. De minderhedenorganisaties in deze zaak hebben brede steun
Uit onderzoek van TNS-NIPO uit 2009 blijkt dat 53 procent van de Nederlanders het terecht vindt dat het gerechtshof opdracht heeft gegeven Wilders te vervolgen. Drie minderhedenorganisaties (Landelijk Beraad Marokkanen, de Turkse organisatie HTIB en de Antilliaanse beweging MAAPP) en stichting Nederland Bekent Kleur hebben zich in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij. Ze worden vertegenwoordigd door emeritus hoogleraar prof. Ties Prakken en mr. Michiel Pestman van Bohler-Advocaten. Ruim 2.000 mensen hebben een steunverklaring getekend om de vier organisaties te steunen in de strafzaak. Daaronder zijn voormalig minister Hedy d'Ancona, IKON-pastor Bram Grandia, columniste Karin Spaink en de hoogleraren Philomena Essed en Theo van Boven.

8. Wilders' visie op de islam klopt niet
Negen vooraanstaande wetenschappers op het gebied van de islam hebben zich in de strafzaak tegen Wilders gemengd. De hoogleraren betogen in een brief aan de rechtbank dat Wilders' visie op de islam in strijd is met de feiten. Wilders citeert de Koran bijvoorbeeld niet juist.

9. Woordkeus is van belang bij haatzaaien
Niet alleen de inhoud van de woorden van Wilders, maar ook de woordkeus (bijvoorbeeld kopvoddentax) maakt dat die woorden geschikt zijn om diepe verdeeldheid in de samenleving te vestigen. Het woordgebruik van Wilders is suggestief en ongenuanceerd. Moslims en allochtonen worden door Wilders gezien als een homogene groep, die vanwege hun geloof en cultuur een bedreiging zouden vormen voor de ‘echte Nederlanders’. Wilders gebruikt daarbij uitdrukkingen als “tsunami”, “derde wereldoorlog”, “voortplanten” en “invasie” om aan te geven dat Nederlanders zich zouden moeten verdedigen. Hierdoor wordt een wij-zij denken ingezet dat bij uitstek geschikt is om haat te zaaien. Zie hier een filmpje met omstreden uitspraken van Wilders.

10. Dit is niet het proces van de eeuw, andere politici ook voor de rechter
De strafzaak tegen Wilders is niet uniek. In Nederland worden ieder jaar tweehonderd zaken behandeld op basis van overtreding van de anti-discriminatiewetten. In het leeuwendeel van de gevallen leidt dat ook tot een veroordeling. Vervolging van een politicus is ook niet uniek. Zo zijn in het verleden Hans Janmaat van de Centrumpartij en Joop Glimmerveen van de NVU veroordeeld. In Frankrijk is Jean-Marie Le Pen van het Front National veroordeeld en in België werden het VlaamsBlok en Daniel Féret van het Front National veroordeeld.


Trefwoorden:
strafzaak, rechtszaak, rechtzaak, zaak, proces, rechtbank, OM, Geert Wilders PVV, racisme, discriminatie, haat, haatzaaien, antiracisme, antidiscriminatie, uitspraak.

.